Welkom op de website van Karate Dojo Machelen.

 

Beste leden, karateka’s en ouders,

 

Na een lange periode van inactiviteit in de sportsector, voor ons specifiek “karate”, zijn wij verleden week gestart met de trainingen voor het sportjaar 2021-2022. Maandag 6 september was al een groot deel van onze jongvolwassenen, die reeds waren aangesloten bij onze vereniging, present voor de eerste training. Woensdag 8 september mochten we dan weer veel nieuwe kinderen verwelkomen voor hun eerste initiatie Karate.

Vandaar dat wij u graag beter willen informeren over het verdere verloop van dit sportjaar.

Alle nieuw leden kunnen gratis twee initiaties karate volgen alvorens zij beslissen om zich in te schrijven. De inschrijving is nadien verplicht en kan via ons digitale platform op onze website www.karatedojomachelen.be              

De betaling gebeurt voor een volledig sportjaar. Het rekeningnummer en het bedrag vindt u terug op onze website. Na inschrijving ontvangt u het verzekeringsbewijs en bewijs van lidmaatschap VKF (Vlaamse Karate Federatie).

Volgens afspraak en enkel van toepassing voor leden die vorig jaar betaalden voor één semester, wordt dit bedrag beschouwd als betaling voor het éérste semester van het sportjaar 2021-2022. De verzekering dient nog wel worden betaald en bedraagt 20 €.

In januari 2022 vragen wij dan eveneens te betalen voor het tweede semester van dit sportjaar. Het bestuur van onze vereniging heeft hiervoor gekozen met als doel het saldo te vereffenen.

Het is wel noodzakelijk dat iedereen wordt verzekerd. Vandaar wij de inschrijvingen afsluiten einde september 2021.

Verder vragen wij de ouders om de school niet te betreden en enkel de kinderen af te zetten aan de poort van de school en opnieuw op te halen na de training eveneens aan de poort van de school. Deze is één van de maatregelen die werd genomen door de schooldirectie en het bestuur van onze club omwille van Corona.

Wij vragen alle leden de handen te ontsmetten voor de training en de gevraagde afstanden van 1,5 meter te respecteren. Wij voorzien het ontsmettingsmateriaal. Indien iemand zich ziek voelt, (veelvuldig niezen, hoesten, loopneus, koorts,…) vragen wij u om niet te komen trainen. Het kan een simpele verkoudheid zijn en dan bent u na al na twee dagen genezen en kan u nadien opnieuw komen trainen. Het kan ook erger zijn (Covid-19) en dat zou betekenen dat indien u toch kwam trainen, iedereen in quarantaine moet en het verhaal hier dan eindigt. Gezond verstand gebruiken is dus de boodschap.

Heeft u vragen, opmerkingen of andere, dan kan u deze steeds zowel telefonisch of per mail stellen. U kan ons natuurlijk ook aanspreken.

Mag dit sportjaar een uitzonderlijk en geslaagd jaar worden.

 

Het Bestuur Karate Dojo Machelen

 

 

 

 

 

© 2021 Karate Dojo Machelen
Back to Top